Հանրային խորհրդի չորորդ լիագումար նիստ 15.07.2009

15.07.09թ., ք.Երևան Օրակարգ 4-րդ լիագումար նիստի • Համաներման եթենակա ՀԽ կողմից ընդունված խմբերի ցանկը եւ դրանց արտացոլումը ՀՀ ԱԺ կողմից ընդունված համաներման մասին որոշման մեջ: • Ազգային փոքրամասնությունների հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Գ.Ասատրյանի հրաժարականի եւ նոր նախագահ Սուրեն Զոլյանի ընտրության մասին: • ԼՂՀ իշխանությունների հրավերով ՀԽ անդամների ԼՂՀ այցելելու մասին: Լսեցին. Վ.Մանուկյանին` ՀԽ, ՀԽ հանձնաժողովների ժամանակավոր կանոնակարգերի և հավելվածի...

Հանրային խորհրդի երրորդ լիագումար նիստ 01.07.2009

1 հուլիսի 2009թ. քաղաք Երեւան 1.Տեղեկատվության փոխանակում և տեղեկություններ ՀԽ 2-րդ նիստից հետո անցած ժամանակաշրջանի վերաբերյալ; 2.Կազմակերպական հարցեր • Հանրային Խորհրդի ժամանակավոր կանոնակարգը հաստատելու մասին; • Հանրային Խորհրդի հանձնաժողովների ժամանակավոր կանոնակարգի և կառուցվածքի հավելվածը հաստատելու մասին; o Հանրային Խորհրդի անդամների` ոչ հանձնաժողովների նախագահների, ՀԽ հանձնաժողովների աշխատանքներում ներգրավվման մասին; o Հանրային Խորհրդի հանձնաժողովների...

Հանրային խորհրդի երկրորդ լիագումար նիստ 09.06.2009

Օրակարգ երկրորդ լիագումար նիստի 9 հունիսի 2009 թ. 1.Համաներում հայտարարելու վերաբերյալ ՀՀ նախագահին ներկայացվող առաջարկության մասին: Զեկուցողներ` Ա.Տեր-Տաճատյան,Գ.Բադիրյան 2.Կազմակերպական հարցեր - Հանրային խորհրդի հանձնաժողովների անդամներին կամավորության սկզբունքով իրենց մասնագիտությանը, աշխատանքային փորձին ու նախասիրություններին առավել համապատասխանող հանձնաժողովներ փոխադրելու մասին; - Հանրային խորհրդի հանձնաժողովներում նոր անդամներ առաջադրելու կարգի մասին; - Հանրային...

Հանրային խորհրդի առաջին լիագումար նիստ 02.06.2009

2 հունիսի 2009թ. քաղաք Երեւան Բացման խոսք – ՀԽ ձեւավորման արդյունքների և առաջիկա խնդիրների մասին – զեկուցող` Վ.Մանուկյան Օրակարգ` 1. Հանրային խորհրդի` * աշխատանքային կանոնակարգի մշակման մասին * հանձնաժողովների կառուցվածքի և աշխատանքային կանոնակարգերի մշակման մասին Զեկուցող` Խ.Հարությունյան 2. ՀԽ հանձնաժողովների 2009 թվականի աշխատանքային ծրագրերի կազմման մասին 3. Համաներում հայտարարելու հարցի քննարկում 4. Ռեգլամենտի հաստատում...

Հանրային Խորհրդի նիստ 25.05.2009

Օրակարգում` Հանրային խորհրդի 22-րդ կետին համապատասխան` ՀԽ տասներկու անդամների ընտրության մասին (զեկուցող` ՀԽ աշխատանքները համակարգող` Վ.Մանուկյան): Լսեցին 1. ՀԽ կանոնադրության 22-րդ կետով սահմանված տասներկու անդամների ընտրության կարգը հաստատելու մասին (զեկուցող` ՀԽ աշխատանքները համակարգող` Վ.Մանուկյան): Որոշեցին Հաստատել ՀԽ կանոնադրության 22-րդ կետով սահմանված տասներկու անդամների ընտրության կարգը (կցվում է ): Համաձայն վերը նշված կարգի` ՀԽ քսանչորս անդամները առաջադրեցին...

Հանրային Խորհրդի նիստ 22.05.2009

Լսեցին` • Հանրային Խորհրդի աշխատանքները համակարգող Վ.Մանուկյանին, որը ներկայացրեց ՀԽ չորս անդամներից բաղկացած աշխատանքային խմբի հանձնարարականը` պատրաստել ՀԽ-ի եւ ՀԽ-ի հանձնաժողովների կանոնակարգերը, ինչպես նաև ՀԽ-ի հանձնաժողովների կառուցվածքը: Վ.Մանուկյանը տեղեկացրեց ՀՀ Կառավարության և ԱԺ-ի կանոնակարգերի մեջ փոփոխությունների մասին: Քննարկեցին և հաստատատեցին` • ՀԽ-ի վերջին տասներկու անդամների ընտրության կարգը Որոշեցին` • ՀԽ-ի հերթական նիստը անցկացնել սույն...