Հանրային խորհրդի հինգերորդ լիագումար նիստ 29.07.2009

29 հուլիսի 2009թ., ք. Երեւան 1. ՀԽ-ի ԼՂՀ կատարած առաջին պաշտոնական այցի մասին հաշվետվություն և դրա հիման վրա կատարվելիք առաջարկությունների քննարկում; 2. ՀԽ-ի հանձնաժողովների կողմից ներկայացված առաջնահերթ հարցերի ցանկի հիման վրա 2009 թվականի աշխատանքային գործունեության ծրագրի ընդունում; 3. Ենթահանձնաժողովների ձևավորման ընթացքը; 4. ՙԱզգային Ժողովի կանոնակարգ՚ ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին Լսեցին. ՀԽ նախագահ Վ.Մանուկյանին` ՀԽ-ի 9 անդամների ԼՂՀ կատարած առաջին...

Հանրային խորհրդի չորորդ լիագումար նիստ 15.07.2009

15.07.09թ., ք.Երևան Օրակարգ 4-րդ լիագումար նիստի • Համաներման եթենակա ՀԽ կողմից ընդունված խմբերի ցանկը եւ դրանց արտացոլումը ՀՀ ԱԺ կողմից ընդունված համաներման մասին որոշման մեջ: • Ազգային փոքրամասնությունների հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Գ.Ասատրյանի հրաժարականի եւ նոր նախագահ Սուրեն Զոլյանի ընտրության մասին: • ԼՂՀ իշխանությունների հրավերով ՀԽ անդամների ԼՂՀ այցելելու մասին: Լսեցին. Վ.Մանուկյանին` ՀԽ, ՀԽ հանձնաժողովների ժամանակավոր կանոնակարգերի և հավելվածի...

Հանրային խորհրդի երրորդ լիագումար նիստ 01.07.2009

1 հուլիսի 2009թ. քաղաք Երեւան 1.Տեղեկատվության փոխանակում և տեղեկություններ ՀԽ 2-րդ նիստից հետո անցած ժամանակաշրջանի վերաբերյալ; 2.Կազմակերպական հարցեր • Հանրային Խորհրդի ժամանակավոր կանոնակարգը հաստատելու մասին; • Հանրային Խորհրդի հանձնաժողովների ժամանակավոր կանոնակարգի և կառուցվածքի հավելվածը հաստատելու մասին; o Հանրային Խորհրդի անդամների` ոչ հանձնաժողովների նախագահների, ՀԽ հանձնաժողովների աշխատանքներում ներգրավվման մասին; o Հանրային Խորհրդի հանձնաժողովների...

Հանրային խորհրդի երկրորդ լիագումար նիստ 09.06.2009

Օրակարգ երկրորդ լիագումար նիստի 9 հունիսի 2009 թ. 1.Համաներում հայտարարելու վերաբերյալ ՀՀ նախագահին ներկայացվող առաջարկության մասին: Զեկուցողներ` Ա.Տեր-Տաճատյան,Գ.Բադիրյան 2.Կազմակերպական հարցեր - Հանրային խորհրդի հանձնաժողովների անդամներին կամավորության սկզբունքով իրենց մասնագիտությանը, աշխատանքային փորձին ու նախասիրություններին առավել համապատասխանող հանձնաժողովներ փոխադրելու մասին; - Հանրային խորհրդի հանձնաժողովներում նոր անդամներ առաջադրելու կարգի մասին; - Հանրային...

Հանրային խորհրդի առաջին լիագումար նիստ 02.06.2009

2 հունիսի 2009թ. քաղաք Երեւան Բացման խոսք – ՀԽ ձեւավորման արդյունքների և առաջիկա խնդիրների մասին – զեկուցող` Վ.Մանուկյան Օրակարգ` 1. Հանրային խորհրդի` * աշխատանքային կանոնակարգի մշակման մասին * հանձնաժողովների կառուցվածքի և աշխատանքային կանոնակարգերի մշակման մասին Զեկուցող` Խ.Հարությունյան 2. ՀԽ հանձնաժողովների 2009 թվականի աշխատանքային ծրագրերի կազմման մասին 3. Համաներում հայտարարելու հարցի քննարկում 4. Ռեգլամենտի հաստատում...

Հանրային Խորհրդի նիստ 25.05.2009

Օրակարգում` Հանրային խորհրդի 22-րդ կետին համապատասխան` ՀԽ տասներկու անդամների ընտրության մասին (զեկուցող` ՀԽ աշխատանքները համակարգող` Վ.Մանուկյան): Լսեցին 1. ՀԽ կանոնադրության 22-րդ կետով սահմանված տասներկու անդամների ընտրության կարգը հաստատելու մասին (զեկուցող` ՀԽ աշխատանքները համակարգող` Վ.Մանուկյան): Որոշեցին Հաստատել ՀԽ կանոնադրության 22-րդ կետով սահմանված տասներկու անդամների ընտրության կարգը (կցվում է ): Համաձայն վերը նշված կարգի` ՀԽ քսանչորս անդամները առաջադրեցին...