Ֆինանսատնտեսական և բյոիջետային ու գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի հանձնաժողովների կոլեգիաների համատեղ նիստի 06.06.2011

Օրակարգում` "Սիս, Մասին ու Նոր Հայաստան" լճափնյա հանգստավայրերի ու Եղվարդի ջրամբարի կառուցման հարցը:

Հանրային խորհրդի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի ու ֆինանսատնտեսական և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովների աշխատանքային խմբերի համատեղ նիստի 03.06.2011

Նիստին ներկա էին` Հանրային Խորհրդի անդամներ. Խ. Հարությունյանը, Յու.Ջավադյանը, Վ.Սաֆարյանը և աշխատանքային խմբի անդամներ. Ա.Ոսկանյանը, Հ.Ղազարյանը, Ա.Մելքիյանը, Գ.Գալստյանը և Լ.Շախբաթյանը:

Արձանագրություն 31.05.2011

Հայաստանի Հանրապետության Հանրային խորհրդի ֆինանսատնտեսական եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի ավիացիոն հարցերի ենթահանձնաժողովի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչության

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 13 /տասներեքերորդ/ ընդլայնված լիագումար նիստ 06.05.2011

Օրակարգի հարցի վերաբերյալ լսեցին. 1. ՀՀ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանին, որը առանձնացրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող հետևյալ հարցերը. • Գյուղատնտեսություն. ՙԱյս ոլորտում, իհարկե, բազմաթիվ խնդիրներ կան, բայց Հանրային խորհուրդն ընտրեց կոոպերացիայի հարցը և հետևողականորեն առաջ է տանում, ու այդ գաղափարն ընդգրկվել է կառավարության բոլոր փաստաթղթերում՚:

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2 12.04.2011

ՀՀ հանրային խորհրդի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի հանձնաժողովի կոլեգիայի նիստի

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 12-րդ /տասներկուերորդ/ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ 22.03.2011

Հիմնական հարցեր 1. Մշակել Երևանի էկոլոգիական պաշպանությունն ապահովող գործողությունների համալիր ծրագիր` առանձնապես կարևորելով այդ նպատակով Երևանի գլխավոր հատակագծի և գոտիավորման նախագծի վերանայման, կանաչ տարածքների ընդլայնման և խտացման, կանաչ տարածքների ոռոգման քաղաքային ցանցի վերակառուցման, կետային կառուցապատման պրակտիկայից հրաժարվելու, քաղաքի էկոլոգիական ոստիկանության և էկոխորհրդի վերականգնման, էկովերահսկողության ցանցի ձևավորման հարցերը և այլն: Ներկայացնող` ՀՀ Հանրային խորհրդի...