12.12.2011թ. ՀՀ Հանրային խորհրդի ազգային փոքրամասնությունների հերթական լիագումար նիստի արձանագրություն 15.12.2011

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ` 1. ՀԽ ազգային փոքրամասնություների հարցերի հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովների 2011թ. կատարած աշխատանքները: /Զեկուցողներ` մշակույթի, սպորտի, և երիտասարդության հարցերի ենթահանձնաժողովի նախագահ` Ալլա Կուզմինսկայա, մարդու իրավունքի և պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահ` Ռիմա Վարժապետյան, սոցիալական հարցերի ենթահանձնաժողովի նախագահ` Սլավա Ռաֆայելիդիս/: Երեք ենթահանձնաժողովների նախագահները նշեցին, որ 2011թ.-ին կայացած հանձնաժողովների նիստերում քննարկվել է Եվրախոհրդի...

Արձանագրություն ՀՀ Հարային խորհրդի ազգային փոքրամասնությունների հարցերի հանձնաժողովի 01.07.2011թ. լիագումար նիստի 08.07.2011

Օրակարգում. 1. Ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության շրջանակային կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետությունում: 2. Հանրային խորհրդի ենթահանձնաժողովների մեկ տարվա կատարած աշխատանքների մասին: /Զեկուցող` ենթահանձնաժղովի նախագահներ` Ա. Կուզմինսկայա, Ռ. Վարժապետյան և Ս. Ռաֆայելիդիս/ ՀՀ Հանրային խորհուրդ Ք.Երևան

Արձանագրություն ՀՀ Հանրային խորհրդի ազգային փոքրամասնությունների հարցերի հանձնաժողովի` սոցիալ-տնտեսական հարցերի ենթահանձնաժողովի 15.06.2011թ. նիստի 08.07.2011

Ենթահանձնաժողովի 7 անդամներից ներկա են 6, բացակայում է 1 անդամ` հարգելի պատճառով: Օրակարգում. 1. ՌԱԵՀ-ի զեկույցը Հայաստանի մասին: 2. ՀՀ փոխվարչապետի պատասխանը ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների դիմումին` մարզպետարաններում իրենց համակարգող մարմին նշանակելու մասին: Որոշեցին` 1. Առաջարկել Հանրային խորհրդին` ցուցաբերել ֆինանսական օգնություն` մարզեր այցելելու համար և տեղում ծանոթանալ իրադրրությանը: 2. Իրազեկել ՀՀ կառավարության, որ կան մարզպետարաններ, որտեղ չեն բացվել ազգային...