ՀՀ հանրային խորհրդի Ձեռնարկատիրական գործունեության և սպառողների հարցերի հանձնաժողովի նիստի ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 07.06.2012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ Հանրային խորհրդի Ձեռնարկատիրական գործունեւոթյան և սպառողների հարցերի հանձնաժողովի 01.06.2012թ. նիստի Նիստի օրակարգ` 1. Հանձնաժողովի գործունեության առաջիկա խնդիրների մասին Հանձնաժողովի առաջարկությունները ՀԽ-ի մասին մշակվող օրենքի նախագծի վերաբերյալ, այդ թվում` 1.1. ՀԽ-ի նպատակների և խնդիրների հստակեցման և օրենքով սահմանման. 1.2. ՀԽ-ի լիազորությունների հստակեցման. 1.3. ՀԽ-ի և նրա հանձնաժողովների կառուցվածքի և ձևավորման կարգի հետ կապված հարցերի մասին: