Արձանագրություն “Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման ՀՀ Կառավարության հայեցակարգի” ներկայացումը ՀՀ տարածքային նախարարության կողմից 13.06.2011

Ներկա էին. ՀՀ ՀԽ նախագահ՝ Վազգեն Մանուկյանը ՀԽ անդամներ՝ Վլադիմիր Մովսիսյանը, Խոսրով Հարությունյանը, Հայկ Սարգսյանը, Արմեն Տեր-Տաճատյանը, Վազգեն Սաֆարյանը, Յուրի Ջավադյանը, Կորյուն Առաքելյանը, Ելենա Վարդանյանը