ՀԽ Առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջնահերթ կարևորության հարցերի ցանկ և այդ հարցերի լուծմանն ուղված ՀԽ կողմից կատարվելիք միջոցառումներ 26.02.2010

1. ՀՀ Ազգային Ժողովում քննարկման փուլում գտնվող երկու օրենքների նախագծերի նկատմամբ փորձագիտական եզրակացություն . - Առողջապահության մասին - Դեղերի մասին : 2. Առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման հարցը / Ապահովագրական բժշկություն /: 3. Բժշկական և սոցիալական գործունեության / հիմնարկներ , անձնակազմ / 4....

ՀԽ Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջնահերթ կարևորության հարցերի ցանկ և այդ հարցերի լուծմանն ուղված ՀԽ կողմից կատարվելիք միջոցառումն 26.02.2010

1. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում համայնքների արդիականացման անհրաժեշտությունը և տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման բարելավման խնդիրները; 2. Տարածքային և տեղական ինքնակառավարման արդի խնդիրները ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում; 3. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում գյուղական համայնքների զարգացման և գյուղում ազգաբնակչության ամրապնդման աշխատանքների արդիականացման մասին

ՀԽ Պաշտպանության, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջնահերթ կարևորության հարցերի ցանկ և այդ հարցերի լուծմանն ուղված ՀԽ կողմից կատարվելիք միջոց 26.02.2010

1. Բնակչության կողմից ոստիկանության գործունեության գնահատման գործում սոցիոլոգիական հարցումների մեխանիզմի եւ համապատասխան հարցաթերթիկի մշակումը եւ ներդրումը : / Պատասխանատու ` ոստիկանության ենթ . նախագահ Գ . Գրիգորյան / 2. Համատեղ գիտության եւ կրթության , մշակույթի , երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողովի , մասնակցել կրթական եւ...

ՀԽ Կրոնի, սփյուռքի և միջազգային ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջնահերթ կարևորության հարցերի ցանկ և այդ հարցերի լուծմանն ուղված ՀԽ կողմից կատարվելիք միջոցառումներ 26.02.2010

1. Հայ-թուրքական հարաբերության հեռանկարների մասին 2. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը 3. Արտաքին քաղաքականության հայեցակարգի մշակում