ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N1 Հանրային Խորհրդի Ազգային փոքրամասնությունների հարցերով հանձնաժողովի 2009 թ. հուլիսի 7-ի նիստի 29.04.2010

1. Հանձնաժողովի նախագահ Ս. Զոլյանը ներկայացրեց ՀՀ Հանրային խորհրդի հանձնաժողովի տիպային կանոնակարգը։ Քվեարկությամբ տիպային կանոնակարգը միաձայն ընդունվեց որպես հիմք։ 2. Վլ. Մովսիսյանը ներկայացրեց առաջարկ հանձնաժողովի կազմում երեք ենթահանձնաժողովների ձևավորման մասին։ Հանձնաժողովի նախագահ Ս. Զոլյանը պաշտպանեց։ Արտահայտվեցին Ի. Սեմյոնովը, Ռ. Վարժապետյանը, Ա. Կրկյաշալյանը, է. Պոլատովը, այլոք։ Քվեարկությամբ միաձայն ընդունվեց հանձնաժողովի կազմում երեք ենթահանձնաժողովներ (1) սոցիալ– տնտեսական...

ԿԱՐԾԻՔ «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին փաթեթի վերաբերյալ 26.04.2010

Հոդված 1. ա)ենթակետը վերաշարադրել հետևյալ մասնակի խմբագրմամբ. «ՀՀ-ում գրանցված և գործող ուսումնական հաստատություններում, կրթական ծրագրեր իրականացնող այլ կազմակերպություններում կրթության, ուսուցման և դաստիարակության լեզուն գրական հայերենն է»: բ) կետի 3-րդ մասում ավելացված հետևյալ նախադասությունը` «ՀՀ տարածքում օտարալեզու հանրակրթական, ուսումնական հաստատություն կարող է հիմնվել ՀՀ կառավարության կողմից սահմաված կարգով», առարկելի է հետևյալ հիմնավորումներով` 1. Այս հարցը պետք է քննարկվի ՀՀ Ազգային...

ՕՐԱԿԱՐԳ 16.04.2010

Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հանձնաժողովի կողմից հանրային խորհրդի քննարկմանը ներկայացվող հարցերը. 1. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բարելավման մասին` հիմք ընդունելով ՙՀայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման կարգը սահմանելու մասին՚ ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նախագիծը: Զեկ. Կորյուն Առաքելյան Նախագիծ 2010 թ. ապրիլի 13 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Հայաստանի Հանրապետության Հանրային խորհրդի Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հանձնաժողովի...

Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման կարգը սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիր նախագծի վերաբերյալ 13.04.2010

Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման կարգը սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիր նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման ոլորտի հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով և այլ իրավական ակտերով: Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին առաջին հրամանագիրը գործողության մեջ է դրվել 1997 թ. մայիսի 6-ին...

ՀՀ Հանրային խորհրդի ազգային փոքրամասնությւոնների հանձնաժողովի 2010թ. առաջին լիագումար նիստ 18.03.2010

ՀՀ Հանրային խորհրդի ազգային փոքրամասնությւոնների հանձնաժողովի 2010թ. առաջին լիագումար նիստի ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ներկա էին հանձնաժողովի 36 անդամներից 32-ը: Չորս անդամներ հարգելի պատճառաբանությամբ նախապես տեղեկացրել էին իրենց բացակայության մասին: Նիստին մասնակցում էին նաև ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի վարչության պետ Վ.Ասցատրյանը և աշխատակից Շ.Սարատիկյանը: Որպես փորձագետ հրավիրված էր և նիստին մասնակցում էր ազգագրագետ Հ.Խառատյանը: Նիստը...

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր Հայաստանի Հանրապետության գյուղական համայնքներում 18.03.2010

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ: ՙՔաղաքաշինության մասին՚ և ՙՏեղական ինքնակառավարման մասին՚ ՀՀ օրենքները բավականին լուրջ և պատասխանատու գործառույթներ են սահմանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար քաղաքաշինության, ճարտարապետության, կոմունալ տնտեսության և դրանց առընչվող այլ բնագավառներում, որոնք պահանջում են քաղաքաշինական և ճարտարապետական ծառայությունների մասնագիտական պատշաճ մոտեցում: Քաղաքային համայնքները /առանձնապես միջին և խոշոր քաղաքները/ որպես կանոն ապահովված են...