ՀԽ Առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջնահերթ կարևորության հարցերի ցանկ և այդ հարցերի լուծմանն ուղված ՀԽ կողմից կատարվելիք միջոցառումներ

26.02.2010

1. ՀՀ Ազգային Ժողովում քննարկման փուլում գտնվող երկու օրենքների նախագծերի նկատմամբ փորձագիտական եզրակացություն.

- Առողջապահության մասին

- Դեղերի մասին:

2. Առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման հարցը /Ապահովագրական բժշկություն/:

3. Բժշկական և սոցիալական գործունեության /հիմնարկներ, անձնակազմ/

4. արտոնագրման և լիցենզավորման հարցը:

5. ՙՍոցիալական աջակցության մասին՚ /2005թ./ և ՙԲարեգործության մասին՚ /2003թ./

օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու հարցը:

6. Մասնավոր բժշկական հիմնարկների աշխատանքների կանոնակարգման հարցը:

← Վերադառնալ ցուցակին