ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԻ 11-Ի
ՆԿ-36-Ն ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով <<Իրավական ակտի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասը.
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2009 թվականի մարտի 11- ի <<Հանրային խորհրդի կանոնադրությունը հաստատելու և Հանրային խորհրդի անդամներ նշանակելու մասին >> ՆԿ-36-Ն կարգադրության 2-րդ կետով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից նշանակվող` Հանրային խորհրդի անդամների կազմում Էմիլ Գաբրիելյանի փոխարեն ընդգրկել Գագիկ Մանասյանին: Այդ կապակցությամբ <<Էմիլ Գաբրիելյան >> բառերը փոխարինել <<Գագիկ Մանասյան>> բառերով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                              Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

2011թ. ապրիլի 27, ք.Երևան
ՆԿ-79-Ն
 

← Վերադառնալ ցուցակին