Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողով

Գիտություն, կրթություն, հրատարակչական գործ, մշակույթ, երիտասարդություն, սպորտ

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Կազմ | Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ

Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողով

Սահմանադրական փոփոխություններ, ընտրական համակարգ, հանրային ծառայություն, դատարանակազմություն, արդարադատություն, դատախազություն, քաղաքացիական, քրեական, վարչական օրենսդրություն:

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Կազմ | Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ

Քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողով

Մարդու և քաղաքացու իրավունքներ ու ազատություններ, կուսակցություններ և այլ հասարակական միավորումներ, մամուլ, ռադիո, հեռուստատեսություն, այլ զանգվածային լրատվության միջոցներ

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Կազմ | Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ

Ֆինանսատնտեսական-բյուջետային հարցերի հանձնաժողով

Հարկեր, տուրքեր, վճարներ, արդյունաբերություն, քաղաքաշինություն, էներգետիկա, տրանսպորտ, կապ, հաղորդակցություն, պետական գույքի կառավարում, բյուջետային օրենսդրություն, փոխառություններ, վարկեր, դրամ, դրամաշրջանառություն, բանկային համակարգ, ֆինանսավարկային կազմակերպություններ:

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Կազմ | Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ

Գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի հանձնաժողով

Գյուղատնտեսություն, բնական պաշարներ, բնապահպանություն:

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Կազմ | Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ

Առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողով

Առողջապահություն, մայրություն, մանկություն, ծնելիություն, սննդի անվտանգություն, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ, սոցիալական ապահովություն, հաշմանդամության հիմնահարցեր, աշխատանք, զբաղվածություն, բնակարանային պայմաններ, վետերանների խնդիրներ:

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Կազմ | Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ

Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողով

Տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում, տարածքային զարգացում, համայնքային ծառայություն, տեղական հարկեր, տուրքեր և վճարներ:

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ

Պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հարցերի հանձնաժողով

Պաշտպանություն, անվտանգություն, արտակարգ իրավիճակներ, ոստիկանություն, ռազմարդյունաբերական համալիր, ռազմական ուսումնական հաստատություններ, զինվորական և ոստիկանական ծառայութուններ:

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Կազմ | Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ

Ձեռնարկատիրական գործունեության և սպառողների հարցերի հանձնաժողով

Ձեռնարկատիրական գործունեություն, առևտուր և ծառայություններ, սպառողների իրավունքներ:

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Կազմ | Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ

Ազգային փոքրամասնությունների հարցերի հանձնաժողով

Ազգային փոքրամասնությունների խնդիրներ:

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Կազմ | Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ

Ժողովրդագրական և գենդերային հարցերի հանձնաժողով

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Կազմ | Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ

Կրոնի, սփյուռքի և միջազգային ինտեգրման հանձնաժողով

Կրոնական կազմակերպություններ, սփյուռքի կազմակերպություններ և խնդիրներ, միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքների ներդաշնակում:

Հանձնաժողովի նախագահ`


Ենթահանձնաժողովներ

Կոլեգիա

Կազմ | Մամուլի հաղորդագրություններ | Արձանագրություններ | Որոշումներ